Próiseas Comhairliúcháin Phoiblí

Image
ℹ Latest News: ...
Public Consultation now underway - Have your say!

Remember - closing date for submissions is Friday 8th January 2021

Public Consultation now underway - Have your say!

Remember - closing date for submissions is Friday 8th January 2021

Phase I of the Public Consultation process is now closed.
However, you can still view the public consultation notice here.
Public Consultation now underway - Have your say!

Remember - closing date for submissions is Friday 8th January 2021

Public Consultation now underway - Have your say!

Remember - closing date for submissions is Friday 8th January 2021

Tús curtha le Cainteanna Téamacha ag an gCoimisiún um Thodhchaí na Meán

D'fhógair an Coimisiún um Thodhchaí na Meán seoladh a shraith de Chainteanna Téamacha ar líne, mar chuid den dara céim comhairliúcháin phoiblí dá chuid. Beidh an chéad chaint téamach ar siúl Déardaoin an 28 Eanáir ón 16:30 to 18:30, agus pléifear an cheist:

" Cén chuma a chóir a bheidh ar ábhar seirbhíse poiblí amach anseo, agus conas mar is féidir leis na meáin daoine éagsúla a bhfuil sé deacair teagmháil a dhéanamh leo, lena n-áirítear daoine níos óige, a mhealladh leis an ábhar sin?"

Tá tuilleadh eolais mionsonraithe ar fail ag an nasc seo.

Mar gheall ar an gCoimisiún um Thodhchaí na Meán

Bhunaigh an Rialtas an Coimisiún um Thodhchaí na Meán i mí Meán Fómhair 2020 chun todhchaí na meán in Éirinn a iniúchadh. San áireamh tá craoltóirí seirbhíse poiblí na hÉireann, craoltóirí tráchtála, na meáin chlóite agus ardáin meáin ar líne.

Cuireann na meáin seirbhís phoiblí riachtanach ar fáil dár sochaí. Cuid bhunúsach dár ndaonlathas is ea iad. Is tríothu a choinnítear an pobal ar an eolas, agus a spreagtar rannpháirtíocht le teanga, cultúr agus spórt na hÉireann.

Tá an Coimisiún neamhspleách ón Rialtas. Tá  naoiniúr ball ann, roghnaithe mar gheall ar an saineolas agus taithí atá acu thar na meáin. Is é an tOllamh Brian MacCraith atá mar chathaoirleach ar an gCoimisiún.

Obair an Choimisiúin

Déanfaidh an Coimisiún iniúchadh ar na dúshláin roimh na gcraoltóirí seirbhíse poiblí, craoltóirí tráchtála, na meáin chlóite agus ardáin meáin ar líne. I measc na ndúshláin seo rompu tá:

  • Foinsí maoinithe inbhuanaithe
  • Athruithe in iompar an lucht féachana
  • Athruithe teicneolaíochta

Beidh an Coimisiún i mbun oibre go ceann 9 mí chun moltaí a chur ar fáil maidir le slite inar féidir leis na meáin dul i ngleic leis na dúshláin seo sa todhchaí. Cuirfear na moltaí seo faoi bhráid an Rialtais i Samhradh 2021.

Mar chuid den obair seo, tá comhairliúchán poiblí ar siúl faoi láthair. Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo..

Tuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Meán

Foilsíodh Tuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Meán ar an Máirt 12 Iúil 2022.
Image