Caint Théamach #1

Déardaoin an 28 Eanáir 2021


Téama:
Cén chuma a chóir a bheidh ar ábhar seirbhíse poiblí amach anseo, agus conas mar is féidir leis na meáin daoine éagsúla a bhfuil sé deacair teagmháil a dhéanamh leo, lena n-áirítear daoine níos óige, a mhealladh leis an ábhar sin?

Painéal 1
 • Noel Curran, European Broadcasting Union
 • Paul Farrell, Virgin Media TV
 • Amanda Ade, the 'Black and Irish Podcast'

Painéal 2
 • John Purcell, Independent Broadcasters of Ireland
 • Alan Esslemont, TG4
 • Conn McCarrick , National Youth Council of Ireland

Painéal 3
 • Susan Kirby, Screen Producers Ireland
 • Kevin Doyle, Newsbrands
 • Daráine Mulvihill, journalist and broadcaster

Clár

Téama:
Cén chuma a chóir a bheidh ar ábhar seirbhíse poiblí amach anseo, agus conas mar is féidir leis na meáin daoine éagsúla a bhfuil sé deacair teagmháil a dhéanamh leo, lena n-áirítear daoine níos óige, a mhealladh leis an ábhar sin?


16:30    Réamhrá. An tOllamh Brian MacCraith (Cathaoirleach an Choimisiúin)

16:35 Painéal 1

 • Noel Curran, European Broadcasting Union
 • Paul Farrell, Virgin Media TV
 • Amanda Ade, the 'Black and Irish Podcast'

Seisiún díospóireachta


17:15 Painéal 2

 • John Purcell, Independent Broadcasters of Ireland
 • Alan Esslemont, TG4
 • Conn McCarrick , National Youth Council of Ireland

Seisiún díospóireachta


17:55 Painéal 3

 • Susan Kirby, Screen Producers Ireland
 • Kevin Doyle, Newsbrands
 • Daráine Mulvihill

Seisiún díospóireachta


18:35 Deireadh