Caint Théamach #2

Na Dúshláin atá roimh Sholáthraithe Meán Seirbhíse Poiblí agus Soláthraithe Ábhair Seirbhísí Poiblí i dtírdhreach atá ag athrú.

Déardaoin an 11 Feabhra 2021, 3.30pm - 5.30pm


Panel 1

 • Noel Curran, European Broadcasting Union
 • Paul Farrell, Virgin Media TV
 • Amanda Ade, the 'Black and Irish Podcast'

Panel 2
 • John Purcell, Independent Broadcasters of Ireland
 • Alan Esslemont, TG4
 • Conn McCarrick , National Youth Council of Ireland

Panel 3
 • Susan Kirby, Screen Producers Ireland
 • Kevin Doyle, Newsbrands
 • Daráine Mulvihill, journalist and broadcaster

Físeán imeachtaí

Clár

15:30    Cur in Aithne. An tOll. Brian MacCraith, Cathaoirleach, An Coimisiún um Thodhchaí na Meán

15:35 Painéal 1: Céard iad na buntáistí, dar le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear an pobal, a chuireann Soláthraithe Meán Seirbhíse Poiblí agus Soláthraithe Ábhair Seirbhíse Poiblí ar fáil do na pobail ar a mbíonn siad ag freastal? Céard is féidir leo a fheabhsú d'fhonn freastal níos fearr a dhéanamh ar phobail agus tacú le haontacht agus daonlathas sóisialta?

 • Dee Forbes, RTÉ
 • Peter Feeney, Comhairle an Phreasa
 • Jack Byrne, Craol, Raidió Pobail na hÉireann

Seisiún Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 1


16:15 Painéal 2. Céard iad na dúshláin agus deiseanna atá roimh sholáthraithe meán seirbhíse poiblí agus soláthraithe ábhair seirbhíse poiblí?

 • Seamus Dooley, NUJ
 • Dearbhail McDonald, Údar, Craoltóir agus ball den Sainghrúpa Comhionannais
 • Bob Hughes, Local Ireland

Seisiún Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 2


16:55 Painéal 3. Céard iad na dúshláin agus deiseanna a chuireann teicneolaíochtaí nua os ár gcomhair ar mhaithe le tírdhreach meán bríomhar, inbhuanaithe, inrochtana agus cothrom?

 • Adrián Acosta, Journal.ie
 • Dualta Ó Broin, Facebook
 • An tOll. Colleen Murrell, DCU

Seisiún Ceisteanna agus Freagraí le Painéal 3


17:35 Conclúid

Cláraigh don imeacht